Ultraljudsundersökning av gallan i samband med gallstensanfall

Ett gallstensanfall har ofta ett mycket dramatiskt och plågsamt förlopp för den som drabbas. Detta är ofta förenat med kräkningar och våldsamma smärtor. Främst från högra sidan av buken, strax under nedre revbensbågen, men kan upplevas som smärta i hela buken. Kräkningarna kan även dem vara våldsamma. Många av dessa patienter söker akut hjälp vid första symptomen, medan andra kan ha upplevt dessa problem under lång tid innan de uppsöker läkare.

I många fall har diagnosen redan ställts på anamnes eftersom symptomen är relativt tydliga när det gäller gallstensanfall. Det är ofta även lätt att palpera gallan i dessa fall vilket ytterligare förstärker diagnosen. I ett första skede kan sedan ett ultraljud av gallblåsan genomföras för att undersöka om stenar ligger kvar i blåsan eller om dessa fastnat i gallgången. Man kan samtidigt välja att även undersöka lever och bukspottkörtel då dessa indirekt kan drabbas vid långvariga problem med gallan.

I andra fall kan gallstenar upptäckas i samband med annan ultraljudsundersökning. Det är dock inte rekommenderat att behandla dessa stenar så länge de inte ger några symptom då komplikationerna av en gallstensoperation bedöms som mer riskfyllda än risken att drabbas av ett gallstensanfall.

På akutmottagningen eller vårdcentralen kan ett portabelt ultraljud som U-lite underlätta vid undersökningen av dessa patienter eftersom det lätt kan förflyttas från ett patientrum till nästa. U-lite är dessutom ultrakompakt och därmed lätt att hålla i handen i samband med undersökningen. De utbytbara proberna gör det lätt att växla från en typ av undersökning till nästa om så skulle behövas. Det innebär att patienten inte behöver förflyttas mellan de olika undersökningarna. Behovet av att boka olika typer av undersökningar försvinner också eftersom de kan utföras i serie inne hos patienten. Apparaten ställer in sig själv vid byte av probe vilket innebär att den som hanterar U-lite inte behöver vara insatt i de specifika inställningar som krävs vid en viss undersökning, vilket underlättar för de som inte är så vana vid att hantera ultraljud.