Försäkringsbolag i förening

Den obligatoriska trafikförsäkringen för fordon infördes i Sverige redan 1929. I samma slag instiftades Trafikförsäkringsföreningen TFF. Alla försäkringsbolag som sysslar med motorfordon måste vara medlemmar enligt lag. Det är alltså en samarbetsorganisation och den fyller viktiga syften beträffande försäkring, skador och ersättning för skador. Enligt lag måste alla motorfordon vara försäkrade men trots detta färdas inte sällan oförsäkrade bilar på våra vägar.

Oförsäkrat är olagligt

Då det inträffar en trafikolycka med ett icke-försäkrat fordon uppstår som regel en del problem. Den försäkrade som drabbats får då TFF att inträda för att reglera skador. TFF tar också ut avgifter för den som kör oförsäkrat. Alla bilar som inte är avregistrerade i fordonsregistret måste vara försäkrade vare sig de körs eller inte. TFF träder också in när ett utländskt fordon är inblandat. Den som fått en skada på sin bil som varit parkerad kan ofta inte få identifikation på det fordon som orsakat skadan. Då finns möjlighet att få hjälp från TFF Creddit.

Att välja försäkring

När man står inför ett köp av bil för första gången och funderar på försäkringen vill man gärna få goda råd. Vanligen vill man ha bästa tänkbara försäkring till lägsta möjliga pris. Detta behöver inte innebära att ta den billigaste försäkringen. Som i många fall i livet måste man väga olika aspekter för och emot. En bra utgångspunkt är fordonets värde. En ny och dyr bil bör försäkras med högsta skydd samtidigt som den för billiga begagnade duger med billigaste grundskydd.

Små skillnader

En undersökning visar att kostnaden för premie skiljer sig avsevärt. Vad som också skall noteras är skillnaden mellan den lägsta formen och halvförsäkring. Den är inte är så stor och i en del fall väldigt liten. En enkel trafikförsäkring är grunden som alla måste ha. Därefter kan man välja mellan halv- eller helförsäkring. Det kan vara ganska knepigt att se vad som skiljer försäkringsformerna hos alla bolag. I regel kan det dock löna sig att lägga till den där extra slanten som skiljer den enkla trafik- och halvförsäkringen åt, speciellt om olyckan är framme. Då kan det kännas dumt att ha snålat in.